1. Từ ngày 25/7/2018 đến ngày 31/7/2018: Nhà trường niêm yết Danh sách học sinh các lớp năm học 2018 - 2019 tại phòng giáo vụ - Cơ sở 1 2. Từ ngày 31/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ thứ 27 từ 26 /02/2018 đến 04/03/2018 THỨ SÁNG CHIỀU Thứ Hai 26/02/18 6g45: Chào cờ HĐGDNGLL: THCS: Mừng Đảng-Mừng Xuân - THPT: Thanh niên với lý tưởng Cách

NAME Grade Index Number AWARD NGUYEN NGOC KHANH LINH GRADE 6 25595647 GOLD AWARD PHAM NGOC HUYEN GRADE 6 25595631 GOLD AWARD NGUYEN TUONG NGUYEN GRADE 6 25595659 GOLD AWARD LE BAO NGUYEN