Trang chủ Thông tinThông báo Công văn số 2415/SGDĐT-KTKĐ – Công văn số 2411/SGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm học 2024-2025 và Công văn số 2412/SGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT các trường tuyển sinh chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh Tích hợp (theo đề án 5695) năm học 2024-2025

Công văn số 2415/SGDĐT-KTKĐ – Công văn số 2411/SGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm học 2024-2025 và Công văn số 2412/SGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT các trường tuyển sinh chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh Tích hợp (theo đề án 5695) năm học 2024-2025

bởi Giáo Vụ
1,094 views

CV Số: 2545 /SGDĐT-KTKĐ : 2545_05-TS10-Thuong_2024 _v5

Công văn số 2411/SGDĐT-KTKĐ: https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/241103-ts10-chuyen2024-v3_224202418.pdf

Công văn số 2412/SGDĐT-KTKĐ: https://trandainghia.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/241204-ts10-tichhop2024v9_224202418.pdf