Trang chủ Chuyển trườngThông báo chung Link thực hiện thủ tục chuyển trường trực tuyến

Link thực hiện thủ tục chuyển trường trực tuyến

bởi admin
715 views

LINK THỰC HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRỰC TUYẾN SAU KHI RÚT HỒ SƠ GIẤY TẠI TRƯỜNG NƠI ĐI: (Lưu ý mật khẩu đăng nhập lần đầu là ngày tháng năm sinh, ví dụ 02082007 là mật khẩu cho học sinh có ngày sinh 02/08/2007)

File hướng dẫn: huong-dan-phu-huynh

Link thực hiện trực tuyến

https://chuyentruong.hcm.edu.vn/