THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TS10 và NỘP HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 (2019-2020) *** Về phúc khảo của học sinh lớp 9 (2018-2019) thuộc trường THPT Chuyên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ HỒ SƠ HỌC BẠ CỦA KHỐI 9 VÀ PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH 10 khoá ngày 02-06-2019 Kính mời quý PHHS khối 9 đến nhận lại hồ

Hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, nhà trường