DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG TRONG KỲ THI OLYMPIC THCS CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2018-2019 STT LỚP HỌ TÊN MÔN DỰ THI KẾT QUẢ 1 6A5 Trương Lê Huy ANH

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 30 Từ 01/04 đến 07/04 Thứ Hai 01/04/2019: 7h-7h45: SHDC Trò chuyện với chuyên gia "Văn hóa ứng

LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần Thời gian Nội dung 29 Từ 25/3 đến 31/3 Thứ Hai 25/3/2019: Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, ôn