Trang chủ Chi bộ - Đoàn thể Họp Hội đồng sư phạm Sơ kết học kì I năm học 2023 – 2024

Họp Hội đồng sư phạm Sơ kết học kì I năm học 2023 – 2024

bởi Trần Ngọc Anh
367 views

Họp Hội đồng sư phạm Sơ kết học kì I năm học 2023 – 2024

Ngày 27/01/2024, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhằm sơ kết hoạt động giáo dục học kì I năm học 2023 – 2024. Trong học kì I vừa qua, toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên đã đoàn kết nỗ lực, trách nhiệm trong công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhà trường. Buổi họp đã đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những vấn đề còn tồn tại quá trình thực hiện nhiệm vụ HKI, từ đó có những định hướng  trong HKII nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục năm học.

Chương trình buổi họp gồm:
1. Công tác nhân sự
2. Báo cáo sơ kết HKI
3. Tuyên dương khen thưởng
4. Sinh hoạt của công đoàn
5. Phát biểu chỉ đạo của hiệu trưởng

Hình ảnh buổi họp Hội đồng sư phạm: