Trang chủ Chuyên mônToán Các bài toán đoán bài

Các bài toán đoán bài

bởi Toán Tổ
24 views

“Bài viết giới thiệu cho độc giả một loạt các bài toán đoán bài. Bài toán khởi đầu là bài toán năm lá bài của William Fitch Cheney (1894 – 1974) và đây cũng là trò ảo thuật được ông sáng tạo vào khoảng những năm 1920.”

Dẫn lời của tác giả Đặng Nguyễn Đức Tiến (Đại học Trento, Italy)

CacBaiToanDoanBai