Trang chủ Chuyên mônNgoại ngữ TỔ NGOẠI NGỮ – Hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

TỔ NGOẠI NGỮ – Hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

bởi Ngoại ngữ Tổ
23 views

Chúc mừng tập thể giáo viên Tổ Ngoại Ngữ nhận giấy khen của Ban Giám Hiệu đạt danh hiệu Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2019

6 thầy cô Tổ Ngoại Ngữ cùng các thầy cô các tổ nhận giấy khen Gương điển hình tiên tiến năm học 2018- 2019