Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo về vòng phỏng vấn cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2019-2020

Thông báo về vòng phỏng vấn cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2019-2020

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
17 views

Thông báo về vòng phỏng vấn cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2019-2020.

THÔNG BÁO VÒNG PHỎNG VẤN