Trang chủ Thông tinThông báo Thông báo về việc tra cứu thông tin đã được hệ thống ghi nhận về đăng ký khảo sát tuyển sinh lớp 6 – Năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc tra cứu thông tin đã được hệ thống ghi nhận về đăng ký khảo sát tuyển sinh lớp 6 – Năm học 2023 – 2024

bởi Tdn1
114 views

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRA CỨU THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC HỆ THỐNG GHI NHẬN VỀ ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6 – NĂM HỌC 2023 – 2024

– Nếu CMHS chưa nhận được email phản hồi đăng ký dự khảo sát thì thực hiện kiểm dò thông tin như sau: Cha Mẹ học sinh nhập Mã định danh (số trên khai sinh) vào link và kiểm dò thông tin: https://script.google.com/macros/s/AKfycbw66ILOwFUpUdTPFQw7LXRGSXg274jz88YZBtC5RSoAwut5fPsrMgrUja04UsMcxsQt/exec

– Nếu thông tin chính xác thì CMHS không thao tác thêm và chờ nhà trường thông báo lịch nhận Thẻ tham dự khảo sát.

– Nếu thông tin không chính xác thì CMHS điền lại link đăng ký dự khảo sát.

– Các trường hợp có thông tin truy xuất nhưng CMHS chưa nhận được email phản hồi thì CMHS chờ hệ thống sẽ gửi trong thời gian sớm nhất. Vui lòng không điền lại link đăng ký.

– Thời hạn dò thông tin: 12/6/2023.

Trân trọng.