Trang chủ Thông tinThông báo Thông báo về việc nhận phiếu báo danh Kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia năm 2019

Thông báo về việc nhận phiếu báo danh Kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia năm 2019

bởi admin
27 views

– Đối tượng: Học sinh đã đăng ký tham dự Kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia năm 2019
– Địa điểm: Phòng giáo vụ – Cơ sở 1
– Thời gian: từ ngày 03/07/2019 đến 11h ngày 06/07/2019