Trang chủ Chuyên mônTin học Thông báo về việc khảo sát chọn đội tuyển Tin 9 năm học 2023-2024

Thông báo về việc khảo sát chọn đội tuyển Tin 9 năm học 2023-2024

bởi admin
366 views

                                                    THÔNG BÁO
                             VỀ NGÀY KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN TIN 9
                                              Năm học: 2023 – 2024
Căn cứ vào Kế hoạch của nhà trường, Tổ Tin xin thông báo đến PHHS và HS thời gian tổ
chức khảo sát chọn đội dự tuyển Tin 9 năm học 2023 – 2024
1) Ngày khảo sát : sáng thứ Bảy ngày 09/09/2023
2) Học sinh có mặt tại trường (Cơ sở 1) lúc 7g30
3) Thời gian làm bài từ 8g00 đến 9g30.
4) Học sinh làm bài bằng cách lập trình trên máy tính ở trường (sử dụng Code blocks nếu dùng
ngôn ngữ C++, Free pascal nếu dùng ngôn ngữ Pascal)
5) Học sinh xem Danh sách phòng khảo sát kèm theo thông báo này.
6) Địa chỉ phòng khảo sát:
Phòng máy 1 (CS1): số thứ tự từ 01 – 30.
Phòng máy 3 (CS1): số thứ tự từ 31 – 50.
Phòng máy thư viện (CS1): số thứ tự từ 51 – 84.
Học sinh tập trung trước phòng máy theo danh sách.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
▪ Thầy Trần Anh Kiệt – Tổ trưởng chuyên môn Tổ Tin– ĐT: 0944 992 828
▪ Cô Đào Thị Thảo Sương – Giáo viên phụ trách đội tuyển Tin 9 – ĐT: 0935 371 558
Căn cứ vào Kế hoạch của nhà trường, Tổ Tin xin thông báo đến PHHS và HS thời gian tổ
chức khảo sát chọn đội dự tuyển Tin 9 năm học 2023 – 2024
1) Ngày khảo sát : sáng thứ Bảy ngày 09/09/2023
2) Học sinh có mặt tại trường (Cơ sở 1) lúc 7g30
3) Thời gian làm bài từ 8g00 đến 9g30.
4) Học sinh làm bài bằng cách lập trình trên máy tính ở trường (sử dụng Code blocks nếu dùng
ngôn ngữ C++, Free pascal nếu dùng ngôn ngữ Pascal)
5) Học sinh xem Danh sách phòng khảo sát kèm theo thông báo này.
6) Địa chỉ phòng khảo sát:
Phòng máy 1 (CS1): số thứ tự từ 01 – 30.
Phòng máy 3 (CS1): số thứ tự từ 31 – 50.
Phòng máy thư viện (CS1): số thứ tự từ 51 – 84.
Học sinh tập trung trước phòng máy theo danh sách.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
▪ Thầy Trần Anh Kiệt – Tổ trưởng chuyên môn Tổ Tin– ĐT: 0944 992 828
▪ Cô Đào Thị Thảo Sương – Giáo viên phụ trách đội tuyển Tin 9 – ĐT: 0935 371 558

File chi tiết bên dưới

TỔ TIN-THÔNG BÁO – VỀ VIỆC KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN TIN 9 (2023-2024)