Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2023 – 2024

bởi Giáo Vụ
55 views

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2023 – 2024

Học sinh chọn đường liên kết đúng hệ trúng tuyển và điền thông tin chính xác.
Thời gian điền thông tin: Từ 25/6/2023 đến 05/7/2023
Lưu ý: Nội dung thông tin khai báo chỉ có giá trị áp dụng đối với học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường trước 16 giờ 00 ngày 30/6/2023.

1. Hệ không chuyên:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc59k9YvlpvfUKxYMl4eb443_Glx7-BnVFj2rKIBQdXGqKAPQ/viewform

2. Hệ tích hợp:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyr-KkjTnVVzXJLritpaZ5Lnd-kJmIvrbw_YFtkhK5Wj5Htg/viewform

3. Chuyên Anh:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchXIBz3X9nqUnOtPu5XA39IM8rzJoc6vIFp7_q0QhG7E4JZw/viewform

4. Chuyên Toán, Chuyên Lý:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJDd_7viTt0pMu3stEUrUj5R4AJFJ_DXqtDCn-2Cy6xuYqA/viewform 

5. Chuyên Hóa, Chuyên Sinh

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFP3uV5I2U35cSxtrZmIf853xIFEoGfLVyhIgnEq6nToE6eA/viewform

6. Chuyên Văn:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRRTGVn8_3_5ytYv11UEv5-PPT2_h3o5y-gWykWNBOBE38Zw/viewform

7. Chuyên Tin:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKyzYUbLjyiXAFlbkjybGTefRWKpKogVXaxCVisCF03B9BRQ/viewform