Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN THI VÒNG 1 – KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUNG CỦA KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN THI VÒNG 1 – KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUNG CỦA KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024

bởi Tdn1
27 views

THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN THI VÒNG 1 – KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUNG CỦA KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024
Link tải Thông báo: https://s.net.vn/6lf7