Trang chủ Quốc tế - Khoa học Thông báo về cuộc thi SASMO năm 2024

Thông báo về cuộc thi SASMO năm 2024

bởi QHQT Ban
339 views

CUỘC THI SASMO NĂM 2024

– Đối tượng: học sinh lớp 2 đến lớp 10
– Thời gian đăng ký và dự thi, Hình thức đăng ký và dự thi, Lệ phí thi: Phụ huynh và học sinh theo dõi thông tin trong file đính kèm. SASMO 2024_THÔNG TIN VỀ KỲ THI (Trường)