Trang chủ Thông tinThông báo Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

bởi Tdn1
34 views

Hội đồng tuyển dụng trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

Thông tin đính kèm: https://goeco.link/wQZXb