Trang chủ Thông tinThông báo [Thông báo] – Kế hoạch chuẩn bị năm học 2023-2024

[Thông báo] – Kế hoạch chuẩn bị năm học 2023-2024

bởi TDN Đoàn đội
3,263 views

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2023-2024

1. Thứ Hai ngày 28/8/2023: Học sinh toàn trường tựu trường theo đơn vị lớp.

– Cơ sở 1: Từ 7g15 đến 10g00 (Dành cho khối 8, 9, 11, 12)

     + Riêng khối 10:

            • Từ 7g15-9g00: Tập trung tại Hội trường A sinh hoạt Nội quy đầu năm

            • Từ 9g15 – 10g45: Sinh hoạt tại lớp cùng GVCN 

– Cơ sở 2: Từ 7g45 đến 10g15 (Dành cho khối 6, 7)

Lưu ý:

+ Học sinh đi xe đưa rước từ nhà đến trường: Bắt đầu đi từ 28/8/2023 theo thời gian đón thống nhất giữa đơn vị xe đưa rước và phụ huynh. Sáng ngày 28/8/2023: Học sinh khối 6 tập trung tại vị trí bảng tên lớp ở sân trường CS2 để GVCN hướng dẫn lên lớp.

+ Học sinh khối 6 và 7 đã đăng kí đi xe trung chuyển từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2 và ngược lại: Tập trung tại cơ sở 1 trước 6g45 ngày 28/8/2023, xếp hàng theo vị trí lớp trên sân để được hướng dẫn ra đúng xe trung chuyển. Phụ huynh đón tại Cơ sở 1 lúc 10g45 ngày 28/8/2023.

+ Những học sinh khối 6 và 10 chưa có đồng phục trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thì mặc đồng phục của trường Tiểu học hoặc THCS cũ, không được mặc trang phục tự do.

2. Thứ Ba ngày 29/8/2023:

– Từ 7g15 – 11g00: Học sinh khối 10 tập trung sinh hoạt Đoàn, CLB tại hội trường A và thực hiện quay video lớp học đầu năm.  

3. Thứ Ba ngày 05/9/2023: Học sinh tham dự Lễ Khai giảng năm học 2023-2024

– Địa điểm: Sân trường Cơ sở 1

– Thời gian: Từ 7g00 đến 9g30

– Thành phần: Toàn bộ học sinh khối 6, 9, 10, 12. Riêng học sinh các khối 7, 8, 11 sẽ tham dự đại diện theo danh sách lớp thống nhất trong buổi sinh hoạt ngày 28/8/2023. Lưu ý: Có xe đưa rước từ nhà đến trường.

4. Thứ Tư ngày 06/9/2023:  Học sinh toàn trường đi học theo Thời khoá biểu chính thức (Bắt đầu tổ chức bán trú)

SÁNG CHIỀU
Khối lớp 6, 7 Từ 7g45 đến 11g00 Từ 12g45 đến 16g00
Khối lớp 8, 9  Từ 7g15 đến 10g30  Từ 13g15 đến 16g30
Khối lớp 10, 11, 12 Từ 7g15 đến 11g25 Từ 13g15 đến 16g30

– Lưu ý:

+ Sáng thứ Hai hàng tuần trong năm học, học sinh phải có mặt đúng giờ để chào cờ: Khối 6, 7 có mặt lúc 7g30 và khối 8, 9, 10, 11, 12 có mặt lúc 7g00.

+ Học sinh khối 6 và 7 đã đăng kí đi xe trung chuyển từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2 và ngược lại: Tập trung tại cơ sở 1 lúc 6g55 ngày thứ Tư 06/9/2023.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2023

BAN GIÁM HIỆU