Trang chủ Chưa được phân loại Thông báo đăng kí và nộp bài sản phẩm dự thi Cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học – Năm học 2023-2024”

Thông báo đăng kí và nộp bài sản phẩm dự thi Cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học – Năm học 2023-2024”

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
155 views

Căn cứ kế hoạch tổ chức cuộc thi “KHOA HỌC KĨ THUẬT HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023-2024”, Bộ phận Nghiên cứu khoa học – Giáo dục STEM thông báo thay đổi lịch tổ chức cuộc thi “HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023-2024” như sau:

1. Ngày 01/09/2023 đến ngày 14/09/2023: Học sinh đăng kí dự thi và nộp sản phẩm trực tuyến tại đường dẫn bên dưới

a. Khối 6-7: https://forms.gle/GBwc2avewDAFyLRr8

b. Khối 8-9: https://forms.gle/ZMm3V64bPEAN9jjb9

c. Khối 10-12: https://forms.gle/b6B3BEPDja4DsaaK7

2. Ngày 18/09/2023 đến ngày 22/09/2023: Chấm bài dự thi vòng sơ khảo

3. Ngày 25/09/2023: Công bố đề tài vào chung kết

4. Ngày 30/09/2023: Vòng chung kết

5. Ngày 02/10/2023: Công bố danh sách dự thi cuộc thi cấp thành phố

6. Ngày 02/10/2023 đến ngày 10/10/2023: Chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thi cuộc thi cấp thành phố.