Trang chủ Quốc tế - Khoa học THÔNG BÁO 2 CUỘC THI THE WORLD SCHOLAR’S CUP 2021

THÔNG BÁO 2 CUỘC THI THE WORLD SCHOLAR’S CUP 2021

bởi QHQT Ban
58 views

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Ban Quan hệ quốc tế

THÔNG BÁO 2 CUỘC THI THE WORLD SCHOLAR’S CUP 2021

V/v: THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ ĐĂNG KÝ

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC:

Regional Round được tổ chức vào hai ngày 27 và 28/03/2021

Địa điểm: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Cơ sở 1.

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, LỆ PHÍ THI

1. Hạn chót đăng ký: THỨ BA, 09/03/ 2021

CS1: nộp cho Cô Hằng ở phòng Giáo vụ

CS2 : nộp cho Cô Thảo ở Văn phòng

2. Lệ phí thi Regional Round: ( Lưu ý: ĐÓNG THEO TEAM)

9.000.000 VND/ một TEAM ( 3 bạn) HOẶC 6.000.000 VND/ một TEAM ( 2 bạn)

Đóng tại Cô Tâm, phòng Thủ quỹ trường cơ sở 1.

Hạn chót nộp phí thi: THỨ BA, 09/03/ 2021

*** Mọi thắc mắc xin liên hệ Cô Kim Duyên: 0908.841192, Cô Mai Anh: 070.3243899, Thầy Hữu Thiện: 035.9713347