Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Thành tích đạt được trong các kỳ thi “cấp thành phố” năm học 2014-2015

Thành tích đạt được trong các kỳ thi “cấp thành phố” năm học 2014-2015

bởi admin
65 views

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI GIẢI MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP THÀNH PHỐ 01-2015

HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI MÔN
Võ Thành Đạt 11CT Nhất Toán
Nguyễn Đăng Thịnh 12CT1 Nhì Toán
Lâm Ngọc Thành Công 11CT Ba Toán
Nguyễn Thanh Minh 11CT Ba Toán
Huỳnh Vĩ Trung 12CH Nhì Hoá
Lê Nguyễn 12CH Ba Hoá

2- DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ 

HỌ TÊN MÔN GIẢI
Tiêu Phát Đạt Toán Nhất
Hoàng Lê Trí Cường Toán Nhất
Phạm Kha Luân Toán Nhất
Đỗ Hoàng Tùng Toán Nhất
Huỳnh Tư Hoàng Minh Toán Nhất
Nguyễn Minh Đức Toán Nhất
Lê Nguyễn Khôi Nguyên Toán Nhất
Nguyễn Văn Phúc Hậu Toán Nhất
Trần Thanh Bình Toán Nhất
Lư Thương Thương Toán Nhất
Nguyễn Duy Khanh Toán Nhất
Thân Đức Huy Toán Nhất
Nguyễn Khánh Huy Toán Nhất
Ngô Tôn Quốc Bảo Toán Nhì
Lê Kỳ Nguyên Toán Nhì
Đinh Nho Bảo Toán Nhì
Mai Lữ Đăng Khoa Toán Ba
Bùi Ngô Hoàng Long Toán Ba
Hứa Huy Cường Toán Ba
Lưu Bảo Phương Nguyên Văn Nhất
Lê Hà Minh Thư Văn Nhất
Phan Gia Minh Văn Nhất
Lê Đoàn Phương Nhi Văn Nhất
Trần Bảo Thân Thiên Văn Nhất
Nguyễn Xuân Trang Văn Nhất
Võ Hà Mỹ Quyên Văn Nhì
Huỳnh Trần Thanh Như Văn Ba
Lê Uyên Thi Văn Ba
Nguyễn Trần Nguyên Trân Văn Ba
Đặng Ngọc Minh Anh Văn Ba
Nguyễn Đặng Mai Hân Văn Ba
Võ Thụy Quốc Khánh Văn Ba
Nguyễn Ngọc Quế Lâm Văn Ba
Lê Xuân Hoàng Nhất
Nguyễn Hữu Thịnh Nhất
Bùi Khánh Nam Nhất
Vũ Minh Đức Nhì
Trần Minh Huy Nhì
Võ Hoàng Nam Nhì
Cái Hoàng Phúc Nhì
Nguyễn Hoàng Nhật Huy Nhì
Hà Nhật Lê Ân Nhì
Nguyễn Duy Khang Nhì
Nguyễn Thanh Thủy Tiên Nhì
Trần Phan Bảo Khánh Nhì
Trương Minh Ngọc Nhì
Khúc Thị Huyền Mai Ba
Nguyễn Lê Như Quỳnh Ba
Lưu Công Minh Ba
Nguyễn Hoàng Long Ba
Nguyễn Huỳnh Tấn Thành Ba
Trần Đức Long Ba
Hồ Thị Thanh Nhã Hóa Nhất
Trần Gia Hân Hóa Nhất
Đỗ Nguyễn Tú Anh Hóa Nhất
Quách Thiên Hy Hóa Nhất
Nguyễn Thành Phát Hóa Nhất
Lê Gia Bảo Hân Hóa Nhất
Vương Chí Cường Hóa Nhất
Đinh Khánh Mỹ Dung Hóa Nhất
Trần Mai Thảo Hóa Nhất
Trần Ngọc Vân Anh Hóa Nhất
Đặng Vũ Bảo Trân Hóa Nhất
Phạm Ngọc Khánh Linh Hóa Nhất
Phạm Phương Thảo Hóa Nhất
Hoàng Phương Thanh Hóa Nhất
Trần Trúc Thảo Hóa Nhất
Hồ Thụy Sơn Hóa Nhì
Huỳnh Thị Tuyết Mai Hóa Nhì
Nguyễn Tất Tùng Hóa Nhì
Võ Phương Vy Hóa Nhì
Huỳnh Trương Tường Vy Hóa Nhì
Huỳnh Quang Nhật Sinh Nhất
Lê Ngọc Anh Thư Sinh Nhất
Hồ Hoàng Bảo Châu Sinh Nhì
Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh Sinh Nhì
Nguyễn Ngọc Linh Sinh Nhì
Trần Ngọc Thụy Minh Sinh Nhì
Hà Hương Ngọc Sinh Nhì
Phạm Nguyễn Minh Trân Sinh Nhì
Tôn Nữ Minh Uyên Sinh Nhì
Nguyễn Thụy Quỳnh Giao Sinh Nhì
Trương Mai Lâm Sinh Ba
Thân Nữ Trà Mi Sinh Ba
Đinh Vũ Hoàng Ngân Sinh Ba
Nguyễn Phương Nguyên Sinh Ba
Nguyễn Ngọc Minh Châu Sinh Ba
Đỗ Hoàng Ngân Sinh Ba
Lê Minh Quỳnh Mây Sinh Ba
Bùi Hồng Thiên Ngân Sinh Ba
Nguyễn Ngọc Dân An Anh Nhất
Phạm Thanh Hiền Anh Nhất
Lưu Hướng Minh Anh Nhất
Nguyễn Hoàng Phương Trinh Anh Nhất
Nguyễn Hà Vân Anh Anh Nhất
Huỳnh Ngọc Anh Duy Anh Nhất
Lương Thân Hồng Phúc Anh Nhất
Lương Hải Quỳnh Anh Nhất
Nguyễn Tịnh Tâm Anh Nhất
Trần Hoàng Thanh Anh Nhất
Nguyễn Cao Nghị Anh Nhất
Nguyễn Hoàng Khang Anh Nhất
Ngô Nguyễn Trường Thịnh Anh Nhất
Nguyễn Khánh Bảo Anh Nhất
Nguyễn Cát Minh Anh Nhì
Trịnh Gia Hân Anh Nhì
Nguyễn Ngọc Thùy Vy Anh Nhì
Nguyễn Vĩnh Xuân Mai Anh Ba
Tô Quang Minh Anh Ba
Lê Thanh Phương Nga Anh Ba
Phạm Nguyên Quân Sử Nhất
Mai Xuân Khánh Châu Sử Nhì
Nhữ Đình Minh Anh Sử Nhì
Nguyễn Hà Khánh Minh Sử Nhì
Nguyễn Ngọc Anh Thư Sử Ba
Vũ Văn Thái Sử Ba
Đoàn Huỳnh Anh Thư Sử Ba
Tạ Ngọc Minh Thành Tin Ba
Vũ Trần Duy Tin Ba

 

3- DANH SÁCH HỌC SINH GiỎI LỚP 12
NĂM HỌC 2014-2015 CẤP THÀNH PHỐ
           
STT LỚP HỌ TÊN MÔN GIẢI
1 12CA1 Trần Mẫn Nghi Anh Nhất
2 12CA2 Nguyễn Thị Thiên Hương Anh Nhất
3 12CA3 Huỳnh Quốc Thống Anh Nhất
4 12CH Hồ Hoàng Tuấn Hóa Nhất
5 12CL Lê Phương Khanh Nhất
6 12CA3 Vũ Đình Trung Sinh Nhất
7 12CT1 Trần Danh Nam Toán Nhất
8 12CT2 Nguyễn Lý Linh Toán Nhất
9 12CT1 Nguyễn Đăng Thịnh Toán Nhất
10 12CT1 Huỳnh Chí Cường Toán Nhất
11 12CT2 Huỳnh Phước Toàn Toán Nhất
12 12CT2 Đinh Hoàng Phương Duy Toán Nhất
13 12CV Huỳnh Vũ Phương Ngân Văn Nhất
14 12CV Phan Diệu Hiền Văn Nhất
15 12CV Đỗ Minh Hương Văn Nhất
16 12CV Đỗ Uyên Khanh Văn Nhất
17 12CV Nguyễn Hoàng My Văn Nhất
18 12CV Trần Dương Kim Thanh Văn Nhất
19 12CV Đào Minh Thư Văn Nhất
20 12CV Đoàn Ngọc Thoại Phương Văn Nhất
21 12CA1 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo Anh Nhì
22 12CA2 Nguyễn Lê Minh Hùng Anh Nhì
23 12CA2 Vũ Nguyễn Yến Vi Anh Nhì
24 12CA1 Trần Thùy Anh Anh Nhì
25 12CA3 Nguyễn Tăng Bảo Ân Anh Nhì
26 12CA1 Bùi Nguyễn Duy Thành Anh Nhì
27 12CA1 Lê Nguyễn Bích Anh Nhì
28 12CA1 Phan Quỳnh Trâm Anh Nhì
29 12CA2 Đặng Lê Tịnh Quyên Anh Nhì
30 12CA1 Đặng Nguyễn Như Quỳnh Anh Nhì
31 12CA3 Ngô Gia Kỳ Anh Nhì
32 12CA3 Nguyễn Bình Yên Anh Nhì
33 12CA3 Nguyễn Thùy Đoan Trinh Anh Nhì
34 12CH Trần Vĩnh Khang Hóa Nhì
35 12CH Nguyễn Hải Thiên Hóa Nhì
36 12CH Bùi Hữu Đăng Khoa Hóa Nhì
37 12CH Nguyễn Bá Duy Linh Hóa Nhì
38 12CH Nguyễn Thị Thu Hiền Hóa Nhì
39 12CL Hình Nhi Hào Nhì
40 12CL Trương Công Bảo Triết Nhì
41 12CL Thái Ngọc Hiếu Nhì
42 12CL Trần Phạm Trâm Anh Nhì
43 12CL Nguyễn Toàn Thắng Nhì
44 12CT2 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Sinh Nhì
45 12CL Hoàng Minh Thiện Sinh Nhì
46 12CL Hoàng Long Sinh Nhì
47 12CA1 Ngô Trần Hồng Dương Sinh Nhì
48 12CT1 Bùi Đỗ Trọng Nhân Sử Nhì
49 12CT1 Tsoi Nhứt Siêu Tin Nhì
50 12CT2 Khổng Minh Đạt Toán Nhì
51 12CT2 Hoàng Hồng Phúc Toán Nhì
52 12CT2 Trương Thanh Toàn Toán Nhì
53 12CT2 Trần Thế Toàn Toán Nhì
54 12CT2 Nguyễn Ngọc Tường Vy Toán Nhì
55 12CT1 Vũ Thiên Khôi Toán Nhì
56 12CV Trần Ngô Trúc Giang Văn Nhì
57 12CV Lưu Thị Trang Văn Nhì
58 12CV Phạm Ngọc Minh Thư Văn Nhì
59 12CV Vũ Ngọc Tiên Văn Nhì
60 12CV Nguyễn Tường Vy Văn Nhì
61 12CV Vương Yến Nhi Văn Nhì
62 12CA1 Nguyễn Lê Duy Anh Ba
63 12CA1 Lê Mỹ Anh Anh Ba
64 12CA1 Nguyễn Ngọc Minh Châu Anh Ba
65 12CA3 Lê Kỳ Quang Anh Anh Ba
66 12CA2 Phạm Hà Minh Trí Anh Ba
67 12CA3 Tạ Huy Hoàng Anh Ba
68 12CA3 Nguyễn Ngọc Phương Trâm Anh Ba
69 12CA1 Nguyễn Trần Quỳnh Anh Anh Ba
70 12CA1 Nguyễn Ngọc Phương Trang Anh Ba
71 12CA3 Nguyễn Trung Khoa Anh Ba
72 12CA1 Phạm Hà Minh Tâm Anh Ba
73 12CA1 Lê Thanh Thái Bảo Anh Ba
74 12CA1 Hồ Khuê Anh Anh Ba
75 12CH Trần Quốc Vượng Hóa Ba
76 12CH Hồ Ngọc Tuấn Anh Hóa Ba
77 12CH Lâm Mỹ Linh Hóa Ba
78 12CH Nguyễn Vũ Trường An Hóa Ba
79 12CH Trương Hiếu Nghĩa Hóa Ba
80 12CL Vũ Đoàn Khiết Tường Ba
81 12CL Nguyễn Anh Quang Ba
82 12CT2 Lê Thị Thùy Trang Sinh Ba
83 12CL Trần Minh Sơn Sinh Ba
84 12CV Nguyễn Hồng Trâm Sử Ba
85 12CV Trần Thụy Thủy Tiên Sử Ba
86 12CH Trần Lễ Dũng Sử Ba
87 12CT2 Lê Nguyên Khang Toán Ba
88 12CT1 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Toán Ba
89 12CT2 Trần Ngọc Anh Thư Toán Ba
90 12CT1 Thân Trọng Tường Nguyên Toán Ba
91 12CT1 Lâm Minh Triết Toán Ba
92 12CT1 Trần Trí Nhân Toán Ba
93 12CT1 Nguyễn Nhựt Vũ Trường Toán Ba
94 12CT2 Nguyễn Vĩnh Mạnh Toán Ba
95 12CT2 Đinh Trung Nghĩa Toán Ba
96 12CT1 Đinh Gia Khánh Toán Ba
97 12CT1 Nguyễn Dương Anh Trường Toán Ba
98 12CV Trần Thị Mai Hiếu Văn Ba
99 12CV Nguyễn Ngọc Khánh Linh Văn Ba
100 12CV Nguyễn Huỳnh Phương Linh Văn Ba
101 12CV Trương Ái Quyên Văn Ba
102 12CV Võ Thanh Thúy Văn Ba
103 12CV Nguyễn Thị Thu Trang Văn Ba
104 12CV Nguyễn Sĩ Hồng Hân Văn Ba
105 12CV Trần Đại Lộc Văn Ba
106 12CV Nguyễn Thị Thu Vân Văn Ba