Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Thành tích cuộc thi olympic năm học 2014-2015

Thành tích cuộc thi olympic năm học 2014-2015

bởi admin
22 views

1- BẢNG CHUYÊN

HỌ LÓT TÊN LỚP GIẢI MÔN
PHẠM TIẾN DŨNG 10CA1 Vàng ANH
NGUYỄN PHƯƠNG UY VIỆT 10CA2 Vàng ANH
LÊ PHẠM KHÁNH VY 10CA1 Vàng ANH
TRẦN XUÂN MỸ UYÊN 11CA3 Vàng ANH
NGUYỄN LÊ KHÁNH TRỊNH 10CT Bạc TOÁN
VÕ THÀNH ĐẠT 11CT Bạc TOÁN
NGUYỄN HỒNG QUỐC 11CT Bạc TOÁN
LẠI HOÀNG TÙNG 10CL Bạc
NGUYỄN THANH MAI 11CS Bạc SINH
NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG 11CS Bạc SINH
LÊ TRẦN MINH ANH 11CV Bạc SỬ
PHẠM VÕ TRÍ TÍN 11CA1 Bạc ĐỊA
ĐINH PHẠM THANH THÙY 11CA1 Bạc ANH
PHAN QUANG NHẬT 11CA2 Bạc ANH
NGUYỄN TRẦN CÔNG 10CT Đồng TOÁN
NGUYỄN TÙNG LÂM 10CT Đồng TOÁN
LÊ HÀ MINH HIỀN 10CL Đồng
NGUYỄN HOÀNG TUẤN 11CH Đồng HÓA
ĐẶNG THANH NHÀN 10CS Đồng SINH
NGUYỄN PHẠM LONG DUY 11A Đồng TIN
NGUYỄN THANH NHUNG 10CV Đồng VĂN
BÙI KHÁNH VY 11VC Đồng VĂN
TRƯƠNG HOÀNG NGUYÊN 10CT Đồng SỬ
NGÔ BÍCH DIỆP 11CV Đồng SỬ
NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG 10D Đồng ĐỊA

2- BẢNG KHÔNG CHUYÊN

HỌ LÓT TÊN Lớp HC MÔN 
Nguyễn Vũ Thảo Vy 11CS Vàng Toán 11
Giang Minh Huy 11CA3 Vàng Toán 11
Lâm Tuấn Kiệt 10CA2 Vàng Lý 10
Tiến 10CA3 Vàng Lý 10
Thái Bảo Tài 10CA3 Vàng Hóa 10
Võ Lê Hồng Nhật 11CT Vàng Hóa 11
Trịnh Thị Phương Nhi 11CT Vàng Hóa 11
Lê Minh Trí 10CV Vàng Sinh 10
Lê Thảo Phúc 11CA2 Vàng Sinh 11
Dương Thanh Ngọc 11CA3 Vàng Văn 11
Lê Thùy Giang 11CA3 Vàng Văn 11
Lê Vũ Tuyết Anh 10CA3 Vàng Sử 10
Hoàng Công Đăng Khoa 10D Vàng Sử 10
Đinh Công Tuấn 11CT Vàng Sử 11
Dương Quốc Kha 11CV Vàng Sử 11
Lê Thị Mỹ Hoa 10D Vàng Anh 10
Thái Nguyên Phúc 11CT Vàng Anh 10
Nguyễn Thụy Đan Anh 11CH Vàng Anh 11
Nguyễn Thái Hồng Ánh 11D Vàng Anh 11
Nguyễn Tuấn Kiệt 10CA3 Bạc Toán 10
Trịnh Hải Nam 10A Bạc Toán 10
Trần Đức Huy 11CH Bạc Toán 11
Phạm Ngọc Phương Quyên 11CH Bạc Lý 11
Nguyễn Bá Hoàng Lâm 10CA2 Bạc Hóa 10
Trần Quân Anh 10CA2 Bạc Hóa 10
Dư Hoàng Kiều Phương 11CT Bạc Sinh 11
Nguyễn Quốc Việt 11CA2 Bạc Tin 11
Võ Lê Hồng Anh 10A Bạc Văn 10
Phan Sỹ Lê Nghĩa 10CA1 Bạc Văn 10
Trần Ngọc Bảo Nghi 10CA3 Bạc Văn 10
Hồ Quế Tường Vy 11CA1 Bạc Văn 11
Lê Huỳnh Sơn 11CL Bạc Sử 11
Bùi Xuân Trung 10CS Bạc Anh 10
Nguyễn Trọng Phúc Huy 10CA1 Đồng Lý 10
Huỳnh Hưng Phát 11CH Đồng Lý 11
Lâm Vân Thanh 10CT Đồng Sinh 10
Trần Tô Quế Phương 10A Đồng Tin 10
Nguyễn Uyên Đạt Thịnh 10D Đồng Sử 10
Nguyễn Thị Ngọc 11CA1 Đồng Địa 11
Nguyễn Khang Duy 11D Đồng Anh 11