Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểĐoàn đội [SINH HOẠT DƯỚI CỜ: KỸ NĂNG TỒN TẠI, CÙNG CHUNG SỐNG, XÂY DỰNG CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ TỔNG KẾT THI ĐUA HK1]

[SINH HOẠT DƯỚI CỜ: KỸ NĂNG TỒN TẠI, CÙNG CHUNG SỐNG, XÂY DỰNG CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ TỔNG KẾT THI ĐUA HK1]

bởi TDN Đoàn đội
23 views
Vào ngày 6/2/2023 vừa qua, CLB Văn hoá Hoa Kỳ đã mang lại cho các bạn học sinh buổi sinh hoạt về chủ đề “Kỹ năng tồn tại và cùng chung sống”. Qua thí nghiệm nhỏ và câu hỏi thú vị được đặt ra, buổi sinh hoạt đã giúp các bạn học sinh biết xây dựng định hướng cho bản thân trong tương lai cũng như một số kỹ năng, kiến thức cơ bản để tạo dựng và mở rộng các mối quan hệ với cộng đồng, xã hội. Đây chắc chắn sẽ là một hành trang cần thiết cho các bạn học sinh để có thể hoàn thiện và phát triển bản thân mình trong thời đại ngày nay.
Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt dưới cờ cũng tổng kết và tuyên dương những lớp đạt thành tích cao trong thi đua của tháng 12, tháng 1 và Học kì I. Những chiếc cờ luân lưu được trao tay cũng như một lời khen thưởng các tập thể đã nghiêm túc thực hiện quy định của nhà trường cũng như khuyến khích các bạn phát huy những điểm tốt và khắc phục những thiếu sót trong thời gian vừa qua.