Trang chủ Chuyên môn Nội dung ôn tập kiểm tra cuối HKI_2020-2021_Khối THCS

Nội dung ôn tập kiểm tra cuối HKI_2020-2021_Khối THCS

bởi Tổ Vật Lý
50 views

Sau đây là nội dung hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 (năm học 2020 – 2021)  và đề thi học kỳ 1 (năm học 2019 – 2020) môn Vật lý các khối lớp 6, 7, 8, 9.
Chúc các em thi tốt!

Khối 6:

Đề cương https://drive.google.com/file/d/155f9xWB1NReeg__m9dJHCP2bXjFgZDvj/view?usp=sharing

Đề thi https://drive.google.com/file/d/1ysOszSkniKZx6sn4LH0fXG6ErrlEQgad/view?usp=sharing

Khối 7:

Đề cương https://drive.google.com/file/d/1wtiUTlCltCYIRVJck6r2ndJ6_cGr6P29/view?usp=sharing

Đề thi https://drive.google.com/file/d/1MTOJ_sSgHGqwNE7ueJrEDjSHNaUrEw93/view?usp=sharing

Khối 8:

Đề cương https://drive.google.com/file/d/1vVoZgLp3WwQDQEkRvVhLtCmhCZmi_niL/view?usp=sharing

Đề thi https://drive.google.com/file/d/1pbAbTqmxyY4RqOw6hTFTFR0GTw2O8w-T/view?usp=sharing

Khối 9:

Đề cương https://drive.google.com/file/d/1k2umS7NjXQVZxAXOeqn87qrp6VjWp8FE/view?usp=sharing

Đề thi https://drive.google.com/file/d/1tKi8RO7yZOLlV2sV8B7iVvR06_OqgbpD/view?usp=sharing