Trang chủ Chuyên môn NỘI DUNG ÔN TẬP CÁC MÔN HỌC KHỐI 10: ÂM NHẠC, MỸ THUẬT, VẬT LÝ, ĐỊA LÝ, SINH, GIÁO DỤC KINH TẾ PHÁP LUẬT

NỘI DUNG ÔN TẬP CÁC MÔN HỌC KHỐI 10: ÂM NHẠC, MỸ THUẬT, VẬT LÝ, ĐỊA LÝ, SINH, GIÁO DỤC KINH TẾ PHÁP LUẬT

bởi Tdn1
52 views

Nhà trường gửi các em học sinh Nội dung ôn tập các môn học khối 10: Âm nhạc, Mỹ Thuật, Vật lý, Địa lý, Sinh, Giáo dục kinh tế pháp luật.

  • Thời gian giải đáp thắc mắc kiến thức môn học: Sáng ngày 18/7/2023 (dự kiến)
  • Thời gian khảo sát môn học: Sáng ngày 25/7/2023 (dự kiến)

Nội dung ôn tập từng môn: