Trang chủ Chuyên môn Mô hình sản phẩm “Nhạc cụ” ứng dụng chủ đề Vật lý 7 “Nguồn âm. Độ cao và độ to của âm”

Mô hình sản phẩm “Nhạc cụ” ứng dụng chủ đề Vật lý 7 “Nguồn âm. Độ cao và độ to của âm”

bởi Tổ Vật Lý
781 views

Thực hiện mô hình sản phẩm “Nhạc cụ”
ứng dụng chủ đề Vật lý 7 “Nguồn âm. Độ cao và độ to của âm”

  • Với các mục tiêu:

– Rèn luyện cho học sinh tính tích cực, chủ động trong học tập. 

– Khơi dậy niềm say mê khoa học, sáng tạo, và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống cho học sinh.

 – Định hướng, phát triển các kỹ năng thông qua các hoạt động trải nghiệm.

  • Tiêu chí đánh giá:

– Các nhạc cụ có thể phát ra âm thanh với ít nhất 7 độ cao khác nhau.

– Nhạc cụ chắc chắn, không dễ hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

– Nhạc cụ đẹp, an toàn cho người sử dụng.

  • Sản phẩm học sinh:

Học sinh vui thích thực hiện nhiệm vụ học tập, với tài năng và sự sáng tạo các em đã làm ra nhiều loại mô hình nhạc cụ đẹp và chắc chắn từ những nguyên, vật liệu đơn giản trong cuộc sống hàng ngày (ống hút, dây cao su, bìa carton cứng, vỏ hộp bánh,… và màu nước,…).