Trang chủ Chuyên môn [Lịch Sử] NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1

[Lịch Sử] NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1

bởi Lịch Sử Tổ
50 views

Nhằm phục vụ cho việc ôn tập và làm bài kiểm tra cuối HK1 năm học 2020 – 2021, tổ Lịch Sử thông báo về nội dung ôn tập của 7 khối lớp như sau:
Lớp 6:
– Chủ đề: Xã hội cổ đại.
– Chủ đề: Những biến đổi kinh tế – xã hội nước ta thời dựng nước.
– Chủ đề: Nước Văn Lang.
Lớp 7:
– Chủ đề: Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây.
– Chủ đề: Nước Đại Việt thời Lý.
– Chủ đề: Nước Đại Việt thời Trần.
Lớp 8:
– Vấn đề: Công xã Paris và cách mạng Nga (1905 – 1907).
– Vấn đề Cách mạng Tân Hợi và Duy tân Minh Trị.
– Vấn đề: Chủ nghĩa đế quốc Anh – Pháp – Đức – Mĩ.
– Vấn đề: Chiến tranh thế giới thứ Nhất.
– Vấn đề: Cách mạng tháng Mười Nga (1917).
Lớp 9:
– Chủ đề: Mĩ – Nhật từ 1945 – nay.
– Chủ đề: Quan hệ quốc tế.
– Chủ đề: Cách mạng khoa học – công nghệ.
– Chủ đề: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ Nhật.
Lớp 10:
– Chủ đề: Xã hội cổ đại.
– Chủ đề: Ấn Độ thời phong kiến.
– Chủ đề: Tây Âu thời phong kiến.
Lớp 11:
– Vấn đề Cách mạng Tân Hợi và Duy tân Minh Trị.
– Vấn đề: Chiến tranh thế giới thứ Nhất.
– Vấn đề: Cách mạng tháng Mười Nga (1917). Liên Xô xây dựng CNXH (1921 – 1941).
Lớp 12:
– Chuyên đề: Lịch sử thế giới (1945 – 2000).
– Chuyên đề: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam (1919 – 1930).
– Chuyên đề: Cách mạng Việt Nam (1930 – 1945).
– Chuyên đề: Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1950).

Học sinh các khối lớp 6 đến lớp 11 sẽ làm bài dưới hình thức tự luận; học sinh khối 12 sẽ làm bài dưới hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận.
Học sinh lưu ý, trong đề kiểm tra sẽ có các câu hỏi thực tiễn, liên hệ kiến thức.

Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt.