Trang chủ Thông tinThông báo Lịch học đội tuyển 9, 11, 12 – hè 2019

Lịch học đội tuyển 9, 11, 12 – hè 2019

bởi admin
23 views

LỊCH HỌC ĐỘI TUYỂN 9, 11, 12 HÈ 2019

Áp dụng từ ngày 01/07/2019.

Giờ học: Buổi sáng – Từ 7g00 đến 10g20 (ra chơi từ 8g30 đến 8g50).

                     Buổi chiều – Từ 13g15 đến 16g30 (ra chơi từ 14g45 đến 15g00).

Lưu ý: Giáo viên và học sinh thực hiện đúng quy định về giờ học và phòng học, không tự ý hoán chuyển các phòng học, không ở lại trên các phòng học khi kết thúc giờ học.

                 Học sinh giữ gìn vệ sinh lớp học và bảo quản tốt tài sản của lớp.

STT

ĐỘI TUYỂN THỜI GIAN HỌC ĐỊA ĐIỂM
1 VĂN 9 SÁNG 4, 6 PHÒNG A1.1
2 VĂN 11 CHUYÊN SÁNG 4, 6 PHÒNG A1.2
3 VĂN 12 CHUYÊN SÁNG 4, 6 PHÒNG A1.3
4 TOÁN 9 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG A1.4
5 TOÁN 11 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B3.1
6 TOÁN 12 QG CHIỀU 3, 5, 7 PHÒNG A1.2
7 TOÁN 12 THÁNG 3 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG A1.5
8 TOÁN 11 KHÔNG CHUYÊN SÁNG 2, 4 PHÒNG A2.1
9 ĐỊA 9 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG A2.2
10 ĐỊA 11 CHUYÊN SÁNG 4, 6 PHÒNG A2.3
11 LÝ 9 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG A2.4
12 LÝ 11 CHUYÊN SÁNG 2, 4 PHÒNG A2.5
13 LÝ 11 KHÔNG CHUYÊN SÁNG 2, 4 PHÒNG A3.1
14 LÝ DỰ TUYỂN THÁNG 9 CHIỀU 3, 5

SÁNG 6

PHÒNG A1.1 (CHIỀU 3, 5)

A2.5 (SÁNG 6)

15 LÝ 12 CHUYÊN SÁNG 2, 4 PHÒNG A3.2
16 HÓA 9 SÁNG 4, 6 PHÒNG A3.3
17 HÓA 11 KHÔNG CHUYÊN CHIỀU 4 PHÒNG A1.4
18 HÓA 12 SÁNG 4 PHÒNG A3.4
19 HÓA QG SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG A3.5
20 ANH 9 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B1.1
21 ANH 11A SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B1.2
22 ANH 11B SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B1.3
23 ANH 11C SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B1.4
24 ANH 12 QG SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B1.5
25 ANH 12 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B1.6
26 SINH 9 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B2.1
27 SINH 11 KHÔNG CHUYÊN SÁNG 2, 4 PHÒNG B2.2
28 SINH 11 CHUYÊN SÁNG 3, 5 PHÒNG A1.4
29 SINH 12 CHUYÊN SÁNG 2, 4 PHÒNG B2.3
30 SINH DỰ TUYỂN THÁNG 9 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B2.4
31 SỬ 9 SÁNG 2, 6 PHÒNG B2.5
32 SỬ 12 SÁNG 2, 4, 6 PHÒNG B2.6
33 TIN 11 CHIỀU 2

SÁNG 3, 5

PHÒNG VI TÍNH
34 TIN 12 QG CHIỀU 3, 5

SÁNG 4

PHÒNG VI TÍNH
35 TIN 9 SÁNG 2, 4, 6

PHÒNG VI TÍNH

 BAN GIÁM HIỆU