Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Kết quả học sinh giỏi Quốc gia 2019-2020

Kết quả học sinh giỏi Quốc gia 2019-2020

bởi Giáo Vụ
50 views
STT HỌ TÊN LỚP ĐẠT GIẢI
1 Lương Hà Trung Nhi 12CA3 Giải Nhì môn Tiếng Anh
2 Đỗ Khắc Nguyên 12CA3 Giải Nhì môn Tiếng Anh
3 Đặng Lưu Bảo Khánh 12CA3 Giải Ba môn Tiếng Anh
4 Bùi Quốc Khải 10CA2 Giải Ba môn Tiếng Anh
5 Nguyễn Lập Hoàng Anh 12CH Giải Ba môn Hóa học
6 Nguyễn Minh Trí 11CH Giải Ba môn Hóa học
7 Nguyễn Xuân Minh 11CT Giải Ba môn Toán
8 Trần Hồ Gia Bảo 12CA3 Giải KK môn Tiếng Anh
9 Nguyễn Phương Linh 11CA1 Giải KK môn Tiếng Anh
10 Trần Thị Anh Thư 11CA1 Giải KK môn Tiếng Anh
11 Nguyễn Đăng Minh Hoàng 12CH Giải KK môn Hóa học
12 Nguyễn Đoàn Phương Anh 11CT Giải KK môn Toán