Trang chủ Chuyên môn KẾ HOẠCH DỰ ÁN LỊCH SỬ “VIỆT NAM ANH HÙNG”

KẾ HOẠCH DỰ ÁN LỊCH SỬ “VIỆT NAM ANH HÙNG”

bởi Lịch Sử Tổ
253 views

TRƯỜNG THPT chuyên TRẦN ĐẠI NGHĨA                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Tổ bộ môn:LỊCH SỬ                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6  tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức Dự án lịch sử cấp cụm

“VIỆT NAM ANH HÙNG”

năm học 2023 – 2024

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

   Tăng cường phát triển năng lực và phẩm chất học sinh đối với môn học lịch sử thông qua dự án lịch sử

1. Về năng lực

– Năng lực tìm hiểu lịch sử:

+Nhận diện được các loại hình tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam; hiểu được nội dung, khai thác và sử dụng được tư liệu lịch sử trong quá trình học tập.

+ Tái hiện và trình bày được các sự kiện lịch sử  liên quan đến cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam dưới nhiều hình thức như làm brochure, poster, sa bàn hay tiểu phẩm sân khấu, các tiết mục ca vũ nhạc kịch…

– Năng lực nhận thức lịch sử:

 + Giải thích được nguồn gốc, sự vận động của các sự kiện lịch sử liên quan đến cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam từ đơn giản đến phức tạp; chỉ ra được quá trình phát triển của lịch sử theo lịch đại và đồng đại; so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa các sự kiện lịch sử, lí giải được mối quan hệ nhân quả trong tiến trình lịch sử.

– Đưa ra được những ý kiến nhận xét, đánh giá của cá nhân về các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử đến cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam  trên cơ sở nhận thức và tư duy lịch sử; hiểu được sự tiếp nối và thay đổi của lịch sử; biết suy nghĩ theo những chiều hướng khác nhau khi xem xét, đánh giá, hay đi tìm câu trả lời về một sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử.

– Năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học: Rút ra được bài học lịch sử và vận dụng được kiến thức lịch sử để lí giải những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; trên nền tảng đó, có khả năng tự tìm hiểu những vấn đề lịch sử, phát triển năng lực sáng tạo, có khả năng tiếp cận và xử lí thông tin từ những nguồn khác nhau, có ý thức và năng lực tự học lịch sử suốt đời.

2. Về phẩm chất

– Giúp học sinh  rèn luyện phẩm chất hiểu biết, tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về kiến thức :

– Các nội dung kiến thức:

+ Chương 4-5-6: Việt Nam 1945 – 1975 trong lịch sử Việt Nam của chương trình lịch sử lớp 9.

+ Chương 4: Chiến tranh bảo vệ tổ quốc và Chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945) của chương trình lịch sử 11

+ Chương 3-4-5-: Việt Nam 1945 – 1975 trong lịch sử Việt Nam của chương trình lịch sử lớp 12.

2. Phương thức triển khai

 Học sinh sau khi học tập kiến thức nền làm việc theo nhóm hoàn thành một trong các sản phẩm sau:

Nội dung Hình thức
1. Các trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Brochure, sa bàn
2. Danh tướng Việt Nam Poster
3. Câu chuyện lịch sử Video clip, tiết mục sân khấu ( ca, múa, hoạt cảnh…) kể về 1 câu chuyện lịch sử hay một nhân vật lịch sử thuộc giai đoạn Chiến tranh bảo vệ tổ quốc và Chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

– Các tiết mục của câu chuyện lịch sử sẽ diễn ra trong Lễ Báo cáo tổng kết dự án ngày 14/11/2023

3. Yêu cầu thực hiện

– Học sinh phải hoàn thành các sản phẩm theo thời gian quy định

-Các thầy cô chấm điểm sản phẩm để lấy điểm định kỳ học kỳ 1/2023

-Tiết mục sân khấu hóa sẽ được phân công cho 1 lớp cụ thể thực hiện để báo cáo trong Lễ Báo cáo tổng kết cấp cụm     

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

STT HỌ VÀ TÊN Phụ trách
01 Nguyễn Tiến Vinh Duyệt kế hoạch và Phụ trách Lễ Báo cáo.
02 Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trần Thị Giang

Trương Thị Thanh Thịnh

Soạn thảo kế hoạch Báo cáo dự án
03 Nguyễn Tiến Vinh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trần Thị Giang

Trương Thị Thanh Thịnh

Hà Thị Hằng

Trang bị kiến thức nền, chấm điểm sản phẩm, thực hiện triển lãm sản phẩm trong Lễ Báo cáo dự án

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Thời gian Nội dung Phụ trách
Từ ngày 6/9 -15/9/2023 Lập kế hoạch dự án cho Ban Giám Hiệu góp ý và duyệt dự án Nguyễn Tiến Vinh
 Tháng 9 – 10/2023 -Giáo viên phổ biến dự án, trang bị kiến thức nền cho học sinh, phổ biến tiêu chí đánh giá. Nguyễn Tiến Vinh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trần Thị Giang

Trương Thị Thanh Thịnh

Hà Thị Hằng

Tháng 11/2023 -Học sinh nộp sản phẩm dự án. Giáo viên chấm điểm lấy điểm định kì HK1 và chuẩn bị cho công tác triển lãm tại Lễ Báo cáo dự án

-Các tiết mục sân khấu hóa tiến hành tập dượt

Nguyễn Tiến Vinh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trần Thị Giang

Trương Thị Thanh Thịnh

Hà Thị Hằng

Tháng 11/11/2023 Chạy chương trình Lễ Báo cáo dự án tại trường THPT Lê Quý Đôn – dựng gian hàng triển lãm Cả tổ
7g30 sáng ngày 14/11/2023 Lễ Báo cáo dự án tại trường THPT Lê Quý Đôn Cả tổ
10g30 sáng ngày 14/11/2023 Họp đánh giá nhận xét, trao chứng nhận thao giảng cấp Cụm cho các thầy cô Cụm 1 tham gia hướng dẫn dự án

    Trên đây là kế hoạch tổ chức dự án cấp Cụm “VIỆT NAM ANH HÙNG”của Cụm 1 và tổ bộ môn lịch sử- Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, kính đề nghị quý thầy cô tham gia và thực hiện hiệu quả kế hoạch.

    Trân trọng./.                                                      

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo – “Để báo cáo”

– Giáo viên bộ môn – “Để thực hiện”

– Lưu hồ sơ tổ chuyên môn.

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 Nguyễn Tiến Vinh