Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểChi đoàn giáo viên HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023

bởi Giáo Viên Chi Đoàn
89 views
Ngày 02/12/2023, Chi đoàn Giáo viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã tham dự Hội nghị tập huấn công tác văn phòng và thi đua khen thưởng năm 2023 Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức nhằm trang bị kĩ năng, nghiệp vụ, quy định về công tác văn phòng, văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng.
Thông qua hội nghị, Ban Thường vụ Quận Đoàn mong muốn trang bị cho cơ sở Đoàn thêm những kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt công tác văn phòng và thi đua khen thưởng trong thời gian tới.
Có thể là hình ảnh về 2 người, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về đang học