Trang chủ Chuyên mônToán Giới thiệu tổ Toán (năm học 2018-2019)

Giới thiệu tổ Toán (năm học 2018-2019)

bởi admin
1,415 views

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN NĂM HỌC 2018-2019

1. Thầy Vũ Nam Trường                          (Tổ trưởng chuyên môn)
2. Cô Lê Thị Bích Đào                             (Tổ phó chuyên môn)
3. Thầy Phạm Đăng Bảo Quốc            (Tổ phó chuyên môn)
4. Thầy Nguyễn Khánh Hòa Phong   (Tổ trưởng Công Đoàn)
5. Thầy Hồ Tuấn Anh
6. Thầy Phạm Thanh Bình 19. Thầy Nguyễn Văn Phương
7. Cô Nguyễn Kim Chi 20. Cô Nguyễn Kiều Bích Phượng
8. Cô Trần Thị Ngọc Diệp 21. Thầy Nguyễn Duy Quang
9. Thầy Nguyễn Minh Đức 22. Thầy Lâm Hoàng Tân
10. Thầy Phạm Việt Hà 23. Thầy Nguyễn Chí Trung
11. Cô Phạm Thị Tú Hạnh 24. Thầy Phạm Ngọc Tuấn
12. Thầy Huỳnh Phong Hiền 25. Thầy Lê Minh Tuấn
13. Cô Bùi Thị Thu Hiền 26. Thầy Đào Trương Quốc Việt
14. Thầy Phạm Minh Khang 27. Thầy Nguyễn Hoàng Vũ
15. Thầy Trần Tấn Lộc 28. Cô Hoàng Châu Giang
16. Thầy Lê Quốc Long 29. Cô Nguyễn Phương Anh
17. Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30. Thầy Võ Minh Nhật
18. Cô Lê Thị Tuyết Nhung 31. Thầy Nguyễn Minh Luân

Hình ảnh tổ Toán trong Lễ khai giảng năm học 2018-2019