Trang chủ Chuyên môn ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG LỊCH SỬ 8

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG LỊCH SỬ 8

bởi Lịch Sử Tổ
227 views

HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ TỜ RƠI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

CUỐI THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XIX, LỊCH SỬ 8.

          Lịch sử là một môn khoa học xã hội với đặc trưng là có khối lượng kiến thức lớn, nhiều sự kiện. Muốn học tốt bộ môn này không chỉ đòi hỏi học sinh nhớ mà còn phải hiểu và vận dụng kiến thức, bởi vậy học lịch sử không chỉ đơn thuần là học thuộc mà cũng đòi hỏi sự tư duy, sáng tạo. Để lịch sử thật gần với các học sinh, không khô khan với những sự kiện, những con số, việc đổi mới trong phương pháp tiếp cận kiến thức đã phần nào giúp học sinh trong việc học tập lịch sử và có hứng thú học tập hơn, học sinh lớp 8 đã được thỏa sức sáng tạo khi thay vì về học thuộc những nội dung giáo viên cho ghi, nội dung trong sách giáo khoa, các bạn học sinh đã thiết kế về thiết kế các poster, sơ đồ tư duy thể hiện nội dung bài học.

        Sau đây là một số sản phẩm thiết kế poster – tờ rơi về việc sử dụng máy hơi nước  của học sinh khối 8 khi học bài 4 “Cách mạng công công nghiệp”. Các cuộc cách mạng công nghiệp là nền tảng cơ bản để nền công nghiệp thế giới dần phát triển. Nhân loại dẫn trải qua những bước tiến mới, những thành tựu mang tính đột phá. Để từ đó hình thành nên ngành công nghiệp mới như hôm nay.  Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực sản xuất. Nó đánh dấu sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế – xã hội, văn hóa và kỹ thuật. Đặc trưng của cuộc cách mạng này là việc sử dụng năng lượng nước, hơi nước và cơ giới hóa sản xuất. Nó được bắt đầu ở nước Anh vào cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.