Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Danh sách học sinh Giỏi lớp 9 cấp Thành phố * Năm học 2018-2019

Danh sách học sinh Giỏi lớp 9 cấp Thành phố * Năm học 2018-2019

bởi Giáo Vụ
97 views
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LỚP 9 * Năm học 2018-2019
TT LỚP HỌ VÀ TÊN MÔN DỰ THI GIẢI
1 9A2 Đỗ Trần Bảo Hân ANH Nhất
2 9A2 Nguyễn Hoàng Khánh Hạ ANH Nhất
3 9A2 Bùi Quốc Khải ANH Nhất
4 9A3 Nguyễn Nam Chí Hiếu ANH Nhất
5 9A5 Hoàng Kim Thanh ANH Nhất
6 9A6 Lê Phú Anh Khang ANH Nhất
7 9A6 Dương Quốc Khánh ANH Nhất
8 9A8 Trần Hoàng Minh Châu ANH Nhất
9 9A8 Đặng Thảo Hiên ANH Nhất
10 9A8 Tôn Thất Minh Khôi ANH Nhất
11 9A8 Nguyễn Hưng Thịnh ANH Nhất
12 9A9 Khương Nhân Kiệt ANH Nhất
13 9A10 Hoàng Đình Thục Anh ANH Nhất
14 9A11 Nguyễn Công Thái Dương ANH Nhất
15 9A12 Tống Duy Khang ANH Nhất
16 9A15 Lâm Tú Nhi ANH Nhất
17 9A15 Phạm Ngô Khánh Trang ANH Nhất
18 9A1 Trần Thanh Sơn ANH Nhì
19 9A10 Dương Thái An ANH Nhì
20 9A14 Nguyễn Trung Khải ANH Nhì
21 9A1 Đỗ Ngọc Quý Thanh HÓA Nhất
22 9A2 Hoàng Anh Đức HÓA Nhất
23 9A4 Nguyễn Xuân Hoàng Dương HÓA Nhất
24 9A5 Nguyễn Hồng Anh HÓA Nhất
25 9A9 Nguyễn Sơn Tùng HÓA Nhất
26 9A10 Nguyễn Lê Bảo Ngọc HÓA Nhất
27 9A12 Nguyễn Vinh Hiển HÓA Nhất
28 9A1 Huỳnh Trần Tâm Anh HÓA Nhì
29 9A1 Trương Kỳ Tông HÓA Nhì
30 9A2 Nguyễn Khánh Khoa HÓA Nhì
31 9A4 Lê Hoài Nam Phương HÓA Nhì
32 9A4 Võ Chiêu Quỳnh HÓA Nhì
33 9A7 Hoàng Quỳnh Hương HÓA Nhì
34 9A11 Hoàng Hải My HÓA Nhì
35 9A15 Nguyễn Kim Mỹ Duyên HÓA Nhì
36 9A15 Nguyễn Hà Phương Trâm HÓA Nhì
37 9A16 Bùi Khánh An HÓA Nhì
38 9A7 Trần Khánh Linh HÓA Ba
39 9A12 Nguyễn Viết Thành Nhân HÓA Ba
40 9A16 Đinh Nguyễn Khánh Trình HÓA Ba
41 9A1 Lê Đăng Khoa Nhất
42 9A1 Nguyễn Võ Toàn Thịnh Nhất
43 9A7 Nguyễn Thành Tín Nhất
44 9A8 Nguyễn Thành Tân Nhất
45 9A10 Nguyễn Phúc Minh Nhật Nhất
46 9A14 Đặng Đoàn Đức Hoàng Nhất
47 9A1 Lê Thạch Phước Hưng Nhì
48 9A5 Lưu Khánh Đan Nhì
49 9A5 Dương Minh Quân Nhì
50 9A7 Nông Minh Hà Nhì
51 9A7 Nguyễn Vũ Song Thủy Nhì
52 9A10 Lê Mỹ Kim Hoa Nhì
53 9A10 Hoàng Đình An Phú Nhì
54 9A11 Hồ Sĩ Thành Đạt Nhì
55 9A15 Nguyễn Công Danh Nhì
56 9A15 Nguyễn Minh Thư Nhì
57 9A7 Đặng Ngọc Mai Khôi Ba
58 9A10 Hoàng Minh Ba
59 9A13 Nguyễn Trường Phát Ba
60 9A4 Trần Phạm Thiên Ân SINH Nhất
61 9A4 Hoàng Ngọc Lan Hương SINH Nhất
62 9A9 Huỳnh Phước Lợi SINH Nhất
63 9A10 Phạm Hữu Tuấn SINH Nhất
64 9A4 Đào Võ Linh Chi SINH Nhì
65 9A8 Đinh Thị Ánh Linh SINH Nhì
66 9A9 Đỗ Lê Phúc Thịnh SINH Nhì
67 9A10 Võ Như Nguyệt SINH Nhì
68 9A13 Trần Đăng Khoa SINH Nhì
69 9A13 Trương Quỳnh Lan SINH Nhì
70 9A16 Đàm Nguyễn Phương Anh SINH Nhì
71 9A7 Nguyễn Bá Hoàng Anh SINH Ba
72 9A8 Nguyễn Minh Quân SINH Ba
73 9A9 Đặng Trần Thục Minh SINH Ba
74 9A11 Trần Phương Linh SINH Ba
75 9A16 Dương Thảo Khanh SINH Ba
76 9A16 Dương Mỹ Tiên SINH Ba
77 9A7 Nguyễn Minh Anh SỬ Nhất
78 9A6 Mai Bảo Hân SỬ Nhì
79 9A11 Trần Bảo Ngọc ĐỊA Ba
80 9A1 Lê Đoàn Khánh ĐỊA Ba
81 9A8 Nguyễn Quang Trọng ĐỊA Ba
82 9A9 Trần Nguyễn Sinh TIN Nhất
83 9A15 Bùi Nguyễn Đức Tân TIN Nhất
84 9A1 Nguyễn Phạm Minh Quân TIN Nhì
85 9A3 Cao Quang Nhật Khoa TIN Nhì
86 9A7 Phan Hải Minh TIN Nhì
87 9A8 Phan Nguyễn Tuấn Minh TIN Nhì
88 9A6 Nguyễn Quang Hưng TIN Ba
89 9A8 Nguyễn Vương Quỳnh Trang TIN Ba
90 9A1 Lê Tự Nguyên Hào TOÁN Nhất
91 9A1 Trần Minh Sơn TOÁN Nhất
92 9A2 Nguyễn Tuấn Minh TOÁN Nhất
93 9A2 Phạm Hoàng Sơn TOÁN Nhất
94 9A2 Nguyễn Thế Vinh TOÁN Nhất
95 9A3 Nguyễn Tuấn Phong TOÁN Nhất
96 9A10 Nguyễn Lê Thiên Phúc TOÁN Nhất
97 9A12 Nghiêm Phạm Vỹ Nghi TOÁN Nhất
98 9A15 Lê Quang Liêm TOÁN Nhất
99 9A1 Lê Nguyễn Minh Hiếu TOÁN Nhì
100 9A2 Khương Duy TOÁN Nhì
101 9A3 Nguyễn Võ Di TOÁN Nhì
102 9A7 Nguyễn Tam Thông TOÁN Nhì
103 9A9 Trần Phương Anh TOÁN Nhì
104 9A13 Lê Cao Nhất Phương TOÁN Nhì
105 9A15 Nguyễn Tấn Bảo Lễ TOÁN Nhì
106 9A15 Phạm Minh Tâm TOÁN Nhì
107 9A8 Trần Bảo Ngân TOÁN Ba
108 9A15 Nguyễn Tuấn Tài TOÁN Ba
109 9A8 Phạm Lê Tịnh Nhi VĂN Nhất
110 9A2 Đinh Phạm Bảo Nghi VĂN Nhì
111 9A3 Nguyễn Đức Thảo Ngân VĂN Nhì
112 9A4 Trần Vinh Nghi VĂN Nhì
113 9A6 Trần Quỳnh Phương VĂN Nhì
114 9A9 Phạm Ngọc Khánh Linh VĂN Nhì
115 9A12 Trần Thượng Triều VĂN Nhì
116 9A15 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc VĂN Nhì
117 9A7 Nguyễn Thị Thanh Phương VĂN Ba
118 9A9 Tô Ninh Thanh Thư VĂN Ba
119 9A10 Nguyễn Việt Bằng VĂN Ba
120 9A11 Trần Thế Hào VĂN Ba
121 9A12 Nguyễn Trần Bảo Trâm VĂN Ba
122 9A12 Huỳnh Lưu Ngọc Châu VĂN Ba
123 9A16 Nguyễn Hoàng Quân VĂN Ba