Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Danh sách dự án được chọn vào vòng tuyển chọn dự án dự thi cuộc thi “Khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp Thành phố năm học 2023-2024”