Trang chủ Chưa được phân loại Cập nhật, phổ biến pháp luật năm 2023

Cập nhật, phổ biến pháp luật năm 2023

bởi admin
6 views

Cập nhật, phổ biến pháp luật năm 2023

05_2023_TT-BGDDT_557173

14_2012_QH13_LUAT PBGDPL

80-KL_TW_445698

599_QD-BGDDT_558423

1112_CT-BGDDT_526612

2591_KH-SGDDT_545245

4511_KH-UBND_536396

Bộ Luật Lao động số 452019QH1445_2019_QH14_333670

Luật Bảo hiểm xã hội số 582014QH1358_2014_QH13_259700

Luật Biên phòng Việt Nam số 662020QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 66_2020_QH14_439845

Luật Biển Việt Nam số 182012QH13 18_2012_QH13_143494

Luật Căn cước công dân số 592014QH1359_2014_QH13_259782

Luật Giao thông đường bộ số 232008QH12 23_2008_QH12_82203

Luật Khiếu nại 2011 số 022011QH1302_2011_QH13_132446

Luật Nghĩa vụ quân sự số 782015QH1378_2015_QH13_282383 L

uật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 092012QH1309_2012_QH13_142763

Luật Phòng, chống tham nhũng số số 362018QH1436_2018_QH14_322049

Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 152017QH1415_2017_QH14_322220

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 462014QH1346_2014_QH13_238506

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên số 522019QH1452_2019_QH14_405729

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số 552019QH1455_2019_QH14_410870

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 402013QH1340_2013_QH13_215841

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 392013QH1339_2013_QH13_215903

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số số 442013QH13 44_2013_QH13_215837

Luật Tiếp công dân số 422013QH1342_2013_QH13_215839

Luật Tố cáo số 252018QH1425_2018_QH14_336713

Luật Việc làm số 382013QH1338_2013_QH13_215628