bởi admin
33 views
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN ĐẠI NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Quận 1, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

THÔNG BÁO

DÀNH CHO KHÁCH LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Về việc ứng phó với tình hình dịch bệnh do COVID-19

 

Căn cứ công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

Căn cứ công văn số 4078/GDĐT-VP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, nhà trường thông tin đến khách liên hệ công tác thực hiện một số nội dung sau:

  1. Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở,…
  2. Đeo khẩu trang khi vào trường liên hệ công tác. Các trường hợp quên khẩu trang hay khẩu trang bị sự cố thì báo nhân viên bảo vệ để được hỗ trợ.
  3. Thực hiện đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ.
  4. Rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế khi vào trường tại cổng bảo vệ.
  5. Thực hiện các công việc với phòng, ban cần liên hệ, tuyệt đối không di chuyển vào khu vực lớp học.
  6. Thực hiện nhận và trả thẻ khách tại phòng bảo vệ.

Nhằm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục và đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch, nhà trường rất mong sự hợp tác, hỗ trợ của quý vị khi đến liên hệ công tác./.

 

HIỆU TRƯỞNG

      (Đã ký)      

   Nguyễn Minh