Trang chủ Hoạt động chuyên môn CUỘC THI XE THẾ NĂNG NĂM 2019 – 2020 “CHUẨN BỊ CHO CUỘC THI OLYMPIC THÁNG 4 TP.HCM NĂM 2020”