Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Tuyên dương khen thưởng học sinh đạt giải nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm học 2019-2020

Tuyên dương khen thưởng học sinh đạt giải nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm học 2019-2020

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
39 views

Sáng hôm nay, ngày 27/06/2020 nhà trường tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho các em học sinh đạt giải nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm học 2019-2020 cũng như tri ân quý Phụ huynh đã có nhiều đóng góp và hỗ trợ cho mảng nghiên cứu khoa học cho con em mình nói riêng và nhà trường nói chung.

      Tuyên dương và khen thưởng các em học sinh 

Tri ân Cha mẹ học sinh