Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểĐoàn đội Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hướng đến mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hướng đến mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc

bởi TDN Đoàn đội
137 views

Nhằm hướng đến thực hiện nội dung  bộ tiêu chí trường học hạnh phúc được ban hành theo quyết định số 3442/QĐ-SGDĐT dành cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 10 năm 2023, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã triển khai xây dựng và phát triển nhiều hoạt động giáo dục hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc. Một môi trường giáo dục hạnh phúc đảm bảo các tiêu chuẩn về con người, các tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục, tiêu chuẩn về môi trường.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã đề ra việc xây dựng sáu giá trị cốt lõi của học sinh:

  1. Nhận thức về sức khỏe.
  2. Nhận thức về cộng đồng.
  3. Kỹ năng tồn tại và chung sống.
  4. Khả năng học thuật và giao lưu quốc tế.
  5. Biết ít nhất hai ngoại ngữ.
  6. Nghiên cứu khoa học cơ bản.

Với tiêu chí đổi mới giảng dạy và học tập, tạo điều kiện cho học sinh hội nhập Quốc tế và tiếp cận với các mô hình trường học thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 hướng đồng thời đến xây dựng trường học hạnh phúc. Nhà trường mong muốn học sinh không chỉ học tập tốt mà còn được phát triển đam mê, sở thích thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, các hoạt động cộng đồng nhằm phát triển toàn diện bản thân và hướng các em học sinh trở thành công dân toàn cầu.

Một số hình ảnh vui tươi của học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường: