Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểĐoàn đội Tọa đàm Chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa đơn vị, doanh nghiệp và địa phương”

Tọa đàm Chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa đơn vị, doanh nghiệp và địa phương”

bởi TDN Đoàn đội
12 views
Sáng ngày 1/2/2023, tại Hội trường Quận ủy Quận 1, bạn Lê Quỳnh Bảo Trân – Bí thư Đoàn trường cùng cô Châu Hồng Phúc – Trợ lý Thanh niên đã tham dự buổi tọa đàm Chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa đơn vị, doanh nghiệp và địa phương” với sự chủ trì của:
– Đ/c Tô Thị Bích Châu – Bí thư Quận ủy Quận 1;

– Đ/c Nguyễn Trung Châu Tuyên – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1;
– Đ/c Trương Thị Minh Dung – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1;
– Đ/c Trần Đỗ Nam Long – Bí thư Quận Đoàn 1.
Tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Lê Thị Trúc Anh, giảng viên chính Khoa xây dựng Đảng Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người Thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh” và một số gợi mở về giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo đó không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi chứa đựng tổng thể các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần thuộc tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hòa quyện văn hóa dân tộc, Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là hệ thống hóa giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa mang dấu ấn cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh, kết tinh tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các giá trị văn hóa ấy thấm sâu hơn nữa, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh đặc thù của người dân thành phố, mang đậm những đặc trưng tính cách tình cảm hồn cốt của con người thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng lên niềm vinh dự và tự hào của thành phố được mang tên Bác; tô đậm thêm bức tranh thực tiễn sinh động của thành phố với tinh thần sáng tạo, đi trước, khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhận thức nghiêm túc, nhất quán và thường xuyên trong đường lối chủ trương của Đảng bộ thành phố…
Trong buổi tọa đàm, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đồng thời tiếp thu những ý tưởng mới trong việc xây dựng và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường học trong thời gian sắp tới!