Trang chủ Chuyên mônThể dục - GDQP&AN Tổ THỂ DỤC – GDQP&AN ( 2019 – 2020 )

Tổ THỂ DỤC – GDQP&AN ( 2019 – 2020 )

bởi Tổ TD-GDQP&AN
85 views

I.Giới thiệu:
– Cùng với trường THPT Trần Đại Nghĩa, Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc phòng & An ninh được thành lập và hoạt động giảng dạy vào năm 2000. Sau đó trường THPT Trần Đại Nghĩa được chuyển thành trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vào năm 2002. Buổi đầu mới thành lập, Tổ THỂ DỤC-GDQP&AN chỉ có 5 thành viên và tổ trưởng chuyên môn là cô Trần Thị Bạch Yến.

-Sau gần 20 năm cùng với sự phát triển của nhà trường Tổ THỂ DỤC-GDQP&AN đã từng bước phát triển và từng cá nhân trao dồi về chuyên môn để đáp ứng nhu cầu tri thức của học sinh.
– Đến năm học 2019 -2020 số lượng thành viên Tổ THỂ DỤC-GDQP&AN đã là 14 thành viên và tổ trưởng chuyên môn là thầy Lê Hoàng Sơn Châu.

-Theo ảnh từ trái qua phải là các thầy cô:
1.Thầy Trần Hồng Phước – Thạc sĩ – Giảng dạy môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng An ninh.
2.Thầy Lê Phú Quý – Cử nhân – Tổ phó chuyên môn – Giảng dạy môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng An ninh.
3.Thầy Nguyễn Minh Hưng – Đã chuyển công tác về Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM từ tháng 3 năm 2019.
4.Thầy Phạm Hoàng Huy – Cử nhân – Giảng dạy môn Thể dục.
5.Thầy Lê Hoàng Sơn Châu – Thạc sĩ – Tổ trưởng chuyên môn – Giảng dạy môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng An ninh.
6.Cô Vũ Thị Kiều Linh – Cử nhân – Giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng An ninh.
7.Cô Nguyễn Thị Duyên – Thạc sĩ – Giảng dạy môn Thể dục .
8.Cô Trương Thị Ngọc Vy – Cử nhân – Tổ trưởng Công đoàn – Giảng dạy môn Thể dục.
9.Cô Trần Thị Bạch Yến – Thạc sĩ – Nguyên Tổ trưởng chuyên môn – Giảng dạy môn Thể dục.
10.Cô Nguyễn Thị Thúy – Cử nhân – Giảng dạy môn Thể dục.
11.Thầy Nguyễn Thanh Hậu – Cử nhân – Giảng dạy môn Thể dục.
12.Thầy Nguyễn Minh Hoàng – Cử nhân – Giảng dạy môn Thể dục.
13.Thầy Tăng Quốc Cường – Cử nhân – Giảng dạy môn Thể dục.
14.Thầy Tô Văn Tâm – Cử nhân – Nguyên Tổ trưởng chuyên môn – Giảng dạy môn Thể dục.
15.Thầy Trần Văn Vụ – Cử nhân – Giảng dạy môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng An ninh.
II. Một số hình ảnh của tổ THỂ DỤC-GDQP&AN.
– Lễ Quốc Tổ Hùng Vương 2019.

– Ngoại khóa học sinh bắn súng năm học 2018 – 2019

 

– Liên hoan tất niên năm 2017

-Với nhiệt huyết và lòng yêu nghề, Tổ THỂ DỤC – GDQP&AN luôn cố gắng phấn đấu vì sự phát triển của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.