Trang chủ Chuyên mônÂm nhạc - Mỹ thuật Tổ Nhạc – Hoạ tổ chức cho học sinh lớp 10MT và 10CA3 xem triển lãm tranh “ Hương sắc mĩ thuật Việt Nam” tại IDECAF – Viện trao đổi văn hóa với Pháp.

Tổ Nhạc – Hoạ tổ chức cho học sinh lớp 10MT và 10CA3 xem triển lãm tranh “ Hương sắc mĩ thuật Việt Nam” tại IDECAF – Viện trao đổi văn hóa với Pháp.

bởi Mỹ Thuật Âm nhạc
18 views