Trang chủ Chuyên môn TỔ NGOẠI NGỮ – THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 NĂM HỌC 2023-2024

TỔ NGOẠI NGỮ – THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 NĂM HỌC 2023-2024

bởi Ngoại ngữ Tổ
1,230 views

Tổ Ngoại Ngữ thông báo kết quả thi chọn Đội dự tuyển Học sinh giỏi Khối 9

– Dự kiến số lượng học sinh đội dự tuyển: 30

Hình thức và thời gian ĐĂNG KÝ XIN PHÚC KHẢO BÀI DỰ TUYỂN:

– Hình thức: đăng ký theo link https://docs.google.com/forms/u/0/d/1lI1Umx-rPXkDagGz30PxrLN9_wnXzhl5s5…ted=true

– Thời gian: từ ngày 04/09 đến 11g00 ngày 06/09/2023.