Trang chủ Chuyên mônNgoại ngữ TỔ NGOẠI NGỮ – Lễ công bố đội dự tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020- 2021 vào ngày 27/10/2020

TỔ NGOẠI NGỮ – Lễ công bố đội dự tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020- 2021 vào ngày 27/10/2020

bởi Ngoại ngữ Tổ
44 views

Thầy Nguyễn Hùng Mạnh và Thầy Nguyễn Tuấn Anh, cùng các học sinh trong Đội dự tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 – 2021. Từ trái sang, các học sinh gồm:

1. Lê Phú Anh Khang – 11CA2
2. Nguyễn Hưng Thịnh – 11CA2
3. Võ Phạm Anh Khoa – 12CA1
4. Hồ Đinh Xuân Khanh – 11CA2
5. Nguyễn Phan Tuyết Nhi – 12CA2
6. Bùi Quốc Khải – 11CA2