Trang chủ Chuyên môn TỔ NGOẠI NGỮ – KẾT QUẢ PHÚC KHẢO VÀ DANH SÁCH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024

TỔ NGOẠI NGỮ – KẾT QUẢ PHÚC KHẢO VÀ DANH SÁCH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024

bởi Ngoại ngữ Tổ
1,483 views

Tổ Ngoại ngữ – Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa – thông báo về:

– Kết quả phúc khảo Đội dự tuyển Học sinh giỏi Lớp 9 năm học 2023-2024.

– Danh sách Đội dự tuyển Học sinh giỏi Lớp 9 năm học 2023-2024.

– Thời gian học: Từ 13h15 đến 16h30 THỨ BẢY 16/9

– Địa điểm: Phòng A3.5