Trang chủ Chuyên mônNgoại ngữ TỔ NGOẠI NGỮ – KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2020-2021

TỔ NGOẠI NGỮ – KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2020-2021

bởi Ngoại ngữ Tổ
46 views

Chúc mừng thầy trò tổ Ngoại Ngữ với 03 giải NHẤT Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc Gia năm học 2020 – 2021.

Từ trái sang phải: học sinh Hồ Đinh Xuân Khanh (11CA2), học sinh Bùi Quốc Khải (11CA2) và học sinh Võ Phạm Anh Khoa (12CA1)