Trang chủ Chuyên môn TỔ NGOẠI NGỮ – KẾT QUẢ CUỘC THI CELEBRITIES ON AIR

TỔ NGOẠI NGỮ – KẾT QUẢ CUỘC THI CELEBRITIES ON AIR

bởi Ngoại ngữ Tổ
175 views

Vòng chung kết Cuộc thi Celebrities on Air đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng Thứ Bảy ngày 30/03/2024. Sau khi BGK chấm điểm các tiết mục, sáng ngày 08/04/2024, Cô Trần Kim Duyên (Tổ trưởng chuyên môn) – đại diện Ban tổ chức cuộc thi – công bố các giải thưởng, cụ thể như sau:

NHẠC KỊCH PHÓNG SỰ
KHỐI 6-7 KHỐI 8-9 KHỐI THPT KHỐI 6-7 KHỐI 8-9 KHỐI THPT
GIẢI NHẤT 7A7 8A15 12CA1

10CA3-12CL

7A9 8A4 11A1

10CA1

GIẢI NHÌ 7A15 9A15

8A13

12A2

11CA1

7A15 8A12 12CA2

11TH1

GIẢI BA 6A4 8A11 12CS

12CA3

6A15

6A8

8A15 11TH3

12CA3

GIẢI KHUYẾN KHÍCH 6A5

7A2

7A13 

8A9 11TĐ 6A11

6A2

8A1

9A10

9A1

10CV

10TH2

GIẢI TRUYỀN THÔNG 7A2 8A4 10CA1

Ban tổ chức cảm ơn 119 tiết mục tham dự cuộc thi và chúc mừng các lớp đã đạt giải!

Lớp 7A7 (Giải NHẤT thể loại Nhạc kịch) và lớp 7A9 (Giải NHẤT thể loại phóng sự)

Lớp 7A15 (Giải NHÌ thể loại Nhạc kịch và Phóng sự)

Lớp 6A4 (Giải BA thể loại Nhạc kịch) và lớp 6A15, 6A8 (Giải BA thể loại Phóng sự)

Lớp 6A4 (Giải BA thể loại Nhạc kịch) và lớp 6A15, 6A8 (Giải BA thể loại Phóng sự)

Lớp 6A5, 7A2, 7A13 (Giải KHUYẾN KHÍCH thể loại Nhạc kịch) và 6A11, 6A2 (Giải KHUYẾN KHÍCH thể loại Phóng sự)