Trang chủ Chuyên môn TỔ NGOẠI NGỮ – CHUYÊN ĐỀ TRỰC TUYẾN KHỐI 10.

TỔ NGOẠI NGỮ – CHUYÊN ĐỀ TRỰC TUYẾN KHỐI 10.

bởi Ngoại ngữ Tổ
65 views

Trong Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, Tổ Ngoại ngữ triển khai thực hiện “Chuyên đề trực tuyến” (Online Project) cho tất cả các khối lớp từ 6-12. Trong đó, Chuyên đề của khối 10 là “Thiết kế poster với chủ đề bảo vệ môi trường” nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu và sự mất cân bằng sinh học. Cụ thể:

Design a poster with the hashtag #SAVEMOTHERNATURE containing one of the following topics:

  1. Pollution
  2. Climate change
  3. Deforestation
  4. Loss of biodiversity
  5. Waste disposal

Sau đây là một số sản phẩm của học sinh lớp 10CA3 dưới sự hướng dẫn của Thầy Đồng Văn Hữu Thiện: