Trang chủ Chuyên mônGDCD [Tổ GDCD] Học Giáo dục Kinh tế và Pháp luật với Dự án chủ đề: “Thị trường và cơ chế thị trường”

[Tổ GDCD] Học Giáo dục Kinh tế và Pháp luật với Dự án chủ đề: “Thị trường và cơ chế thị trường”

bởi TDN Đoàn đội
84 views

Dự án chủ đề: “Thị trường và cơ chế thị trường”

Với mục tiêu:

– Tạo dựng một hoạt động học đặc biệt cho học sinh khối 10 hiểu những kiến thức cơ bản về thị trường và cơ chế thị trường; có những hành vi đúng khi tham gia vào các quan hệ thị trường; có nhận thức đúng đắn về cơ chế thị trường, tích cực, chủ động, tham gia một cách có hiệu quả vào thị trường đồng thời biết tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường, phê phán những hành vi không đúng khi tham gia vào thị trường.

– Giúp các em học sinh phát huy được những kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng phản biện, kĩ năng sử dụng các phương tiện bổ trợ, kĩ năng phát huy năng lực bản thân…

Tổ GDCD đã xây dựng kế hoạch thực hiện dự án cho học sinh khối 10:

– Mỗi lớp sẽ chia làm 3-4 nhóm, mỗi nhóm sẽ lên ý tưởng cho một chiến lược kinh doanh đồng thời lựa chọn một mô hình sản xuất kinh doanh mà bản thân định hướng cho trong tương lai.

–  Các sản phẩm mà học sinh có thể thực hiện:

  1. Poster, infographic, …
  2. Bài Power point
  3. Video
  4. Sách ảnh

Các sản phẩm và các ý tưởng của học sinh được đánh giá cao về tính mới, khả thi và sáng tạo. Học sinh hiểu được các cơ chế vận hành và những biến đổi của thị trường trong quá trình kinh doanh từ đó rút ra những bài học cho bản thân. Buổi báo cáo thu hút sự quan tâm của học sinh cùng những câu hỏi tranh biện để làm rõ vấn đề. Đây cũng là cách để rèn cho học sinh thói quen tự học, tự nghiên cứu và học từ bạn bè một cách hiệu quả nhất.

Một số sản phẩm của dự án học sinh thuyết trình: