Trang chủ Chuyên mônÂm nhạc - Mỹ thuật TỔ CHỨC HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2020 – 2021

TỔ CHỨC HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2020 – 2021

bởi Mỹ Thuật Âm nhạc
27 views

Hướng tới mục tiêu giáo dục thẩm mỹ và hỗ trợ các nội dung giáo dục trong nhà trường, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao cùng các đơn vị: Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật đồng tổ chức Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXIV năm học 2020 – 2021, kế hoạch cụ thể như sau:

CVD 815-2020 Kehoach tochuc Hoithi NetVeXanh lan XXIV 2020-2021