Trang chủ Chuyên môn Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản

Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản

bởi Công Nghệ Tổ
1,841 views

Trong tháng 2, tổ Công nghệ đã hướng dẫn học sinh khối 8 thực hành nội dung lắp mạch điện điều khiển đơn giản. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Lắp ráp các mạch điện điều khiển có sử dụng mô đun cảm biến.

2. YÊU CẦU SẢN PHẨM

– Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.

– Lắp ráp đúng sơ đồ lắp đặt và hoạt động đúng nguyên lí, không xảy ra sự cố.

– Điều chỉnh được ngưỡng tác động theo ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm.

3. DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, VẬT LIỆU CẦN THIẾT

STT Dụng cụ, thiết bị, vật liệu Đơn vị Số lượng Ghi chú
1 Tua vít hai cạnh (dẹp) Cái 01 Đường kính 4 mm
2 Tua vít bốn cạnh Cái 01 Đường kính 4 mm
3 Kìm điện Cái 01
4 Đồng hồ vạn năng Cái 01 Hiện số hoặc kim
5 Bóng đèn sợi đốt Cái 01 12 V – 10 W
6 Quạt điện một chiều Cái 01 12 V – 3 W
7 Động cơ máy bơm một chiều Cái 01 12 V – 3 W
8 Mô đun cảm biến ánh sáng Bộ 01 Dạng bật, tắt
9 Mô đun cảm biến nhiệt độ Bộ 01 Dạng bật, tắt
10 Mô đun cảm biến độ ẩm Bộ 01 Dạng bật, tắt
11 Adapter (bộ phận chuyển đổi điện áp) Bộ 01 12 V – 3 A
12 Dây dẫn Sợi 10 Dài 20 cm và 50 cm
13 Bảng điện lắp thử (Test board) Cái 02 Bảng điện nhựa

4. THỰC HÀNH LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

4.1 LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG MÔ ĐUN CẢM BIẾN ÁNH SÁNG

a) Tìm hiểu mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

– Nguyên lí hoạt động:

+ Sau khi cấp nguồn cho mạch điện và điều chỉnh ngưỡng tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường.

+ Khi ánh sáng chiếu vào cảm biến mạnh, đèn tắt.

+ Khi ánh sáng yếu, cảm biến sẽ phát hiện và phản hồi về mạch điều khiển để bật rơ le điện tử, cấp nguồn cho đèn sáng.

b) Quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

+ Bước 1: Kết nối cảm biến ánh sáng vào mô đun cảm biến.

+ Bước 2: Kết nối bóng đèn vào mô đun cảm biến.

+ Bước 3: Kết nối adapter vào cực nguồn của mô đun cảm biến.

+ Bước 4: Cài đặt mức ngưỡng ánh sáng tác động của mô đun cảm biến.

+ Bước 5: Kiểm tra và vận hành.

4.2 LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG MÔ ĐUN CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

a) Tìm hiểu mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

– Nguyên lí hoạt động:

+ Sau khi cấp nguồn cho mạch điện và đặt nhiệt độ tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường.

+ Nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ tác động đã đặt, quạt điện chưa hoạt động

+ Nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ tác động đã đặt, cảm biến phát hiện và phản hồi về mạch điều khiển để bật rơ le điện từ, cấp nguồn cho quạt điện hoạt động để làm mát cho môi trường.

b) Quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

+ Bước 1: Kết nối cảm biến nhiệt độ vào mô đun cảm biến.

+ Bước 2: Kết nối quạt điện vào mô đun cảm biến.

+ Bước 3: Kết nối adapter vào cực nguồn của mô đun cảm biến.

+ Bước 4: Cài đặt mức ngưỡng nhiệt độ tác động của mô đun cảm biến.

+ Bước 5: Kiểm tra và vận hành.

4.3 LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG MÔ ĐUN CẢM BIẾN ĐỘ ẨM

a) Tìm hiểu mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm

– Nguyên lí hoạt động:

+ Sau khi cấp nguồn cho mạch điện và điều chỉnh ngưỡng tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường.

+ Khi độ ẩm của môi trường cao hơn mức ngưỡng đã đặt, động cơ máy bơm chưa hoạt động.

+ Khi độ ẩm của môi trường thấp hơn mức ngưỡng đã đặt, cảm biến phát hiện và phản hồi về mạch điều khiển để bật rơ le điện từ, cấp nguồn cho động cơ máy bơm hoạt động bơm (phun) nước vào môi trường để tăng độ ẩm.

b) Quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm:

+ Bước 1: Kết nối cảm biến độ ẩm vào mô đun cảm biến.

+ Bước 2. Kết nối động cơ máy bơm vào mô đun cảm biến.

+ Bước 3: Kết nối adapter vào cực nguồn của mô đun cảm biến.

+ Bước 4: Cài đặt mức ngưỡng độ ẩm tác động của mô đun cảm biến.

+ Bước 5: Kiểm tra và vận hành.

Một số hình ảnh thực tế trong các tiết thực hành ở các lớp.